İlke ve Değerlerimiz

Hukuk Büromuz Avukatlık Kanunu’nda ifadesini bulan yaptığımız görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde avukatlık mesleğini yerine getirmeyi, avukatlık ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmayı ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Avukatlık Meslek İlkeleri’ne uymayı prensip olarak benimsemiştir.
Bu nedenle aşağıda yer alan ilkelerden hiçbir surette taviz verilmemektedir.

Hukuk büromuz avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve güveni ilke edinmiştir. Çalışanlarımız, müvekkillerine ait her türlü bilgi ve belgeyi sır saklama yükümlülüğü kapsamında muhafaza etmektedir. Her türlü uyuşmazlık ve davalarda müvekkillere olası riskler ve ihtimaller aktarılmakta ve ayrıca müvekkillerin onayı alınmaktadır. Büromuz müvekkillerine kaliteli hizmet sunabilmek için, ulusal ve uluslararası alanda çalışan diğer hukuk bürolarıyla ve konularında uzman kişi ve kurumlarla çalışmakta ve mütalaa almaktadır.

Sır Saklama ve Gizlilik

Avukatlık Mesleğinin belki de en önemli özelliği “Müvekkil ve Vekil Gizliliği”dir. Bu yükümlülük Avukatlık Mesleğini diğer mesleklerden ayıran en önemli özelliktir.

Bir çok Uluslararası Sözleşmede olduğu gibi 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Avukata sır saklama yükümlülüğü yüklemektedir.

Müvekkillerimize ilişkin bütün bilgiler, yapılan görüşmeler, görüşme içerikleri ve belgeler hiçbir surette üçüncü kişiler ya da kurumlar ile paylaşılmamaktadır.

Sır saklama yükümlülüğümüz sadece vekaletnamesini aldığımız müvekkillerimiz için değil, hukuki danışmanlık için tarafımız ile yapılan görüşmeleri de kapsamaktadır.

Müvekkillerimizin bizimle paylaştığı tüm hususlar sır saklama yükümlülüğü ve gizlilik esasları dahilinde hassasiyetle korunmaktadır. Hukuk Büromuz Bunun taahhüdünü vermekte ve tüm sorumluluğunu almaktadır.

Üstelik sır saklama yükümlülüğü vekalet görevinin sona ermesi, davanın ya da işin sona ermesi ile ortadan kalkmaz. Müvekkillerimize yönelik sır saklama ve gizlilik yükümlülüğümüz yaşam boyu devam edecektir.

Şeffaflık ve Aydınlatma

Tarafımıza tevdi edilen tüm dava ve işler ile ilgili olarak müvekkillerimize şeffaflık taahhüt etmekteyiz.

Dava süreci, yapılan işler, yargılama aşaması konularında müvekkillerine güncel ve şeffaf olarak bilgi verilmektedir.

Müvekkillerimize dava ve işler hakkında tüm aşamalar, prosedür ve dava ya da işin muhtemel sonuçları hakkında aydınlatılmaktadır.

Müvekkillerimiz ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmekte ve müvekkillerimiz ile görüşülmekte ve müvekkillerimizin talimatı doğrultusunda hareket edilmektedir.

Hesap Verme

Müvekkillerimize, tarafımıza tevdi edilen dava ve işler ile ilgili olarak elde edilen tüm değerler hususunda hesap vermeyi yükümlülük olarak kabul etmekteyiz.

Bu yükümlülük aynı zamanda müvekkillerimize teslim edilmesi ve geri verilmesi gereken hususları da kapsamaktadır.

Gerek müvekkillerimizden gerekse üçüncü kişilerden müvekkil adına yapılan tahsilatlar hususunda müvekkillerimize açık ve şeffaf bir şekilde hesap vermeyi yükümlülük ve meslek kuralı olarak benimsemekteyiz.

Bugün gelinen noktada gerek Avukatlık mesleğindeki kariyerimizin gerekse müvekkillerimizin tarafımıza duyduğu saygı ve güvenin temelinde bu ilkeler yer almaktadır.